2/20/2009

Lou Pichon i Lou Grand Juéc deis Diables

En el número 83 de la revista Gegants , editada per l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya en els documents desclassificats de l'OGIS (l'Oficina Gegantera d'Informació secreta) que en cada número presenta en Jan Grau , se'ns dona informació del llibre Explication des cérémonies de la fête-Dieu d'Aix en Provence: ornée de figures et des aires notés consacrés à cette fête editat el 1777 on se'ns mostren diferents balls entre els quals dos entremesos que contenen diables.

Segons se'ns explica, el text del llibre explica que cada any, el dia de Corpus a les 4 del matí es fan dos entremesos de diables a davant de l'església de Sant salvador. El petit entremès, anomenat "Lou pichon Juéc deis Diáblés", protagonitzat per l'Arnetto (que vol dir petita ànima), protegit per un àngel i perseguit per quatre diables, armats amb forques portant esquelles al vestit, que intenten prendre-li la creu. Tant l'àngel com els diables porten capgrossos que tenen la mida justa perquè hi càpiga el cap. L'altre entremès del qual se'ns dona notícia és "Lou Gran Jués deis Diables" format pel rei Herodes i la seva muller envoltats d'un conjunt de diables amb forques i que també, tant els diables com els reis porten capgrossos. En l'entremès es representa un joc en el qual els diables volen prendre el ceptre a Herodes. També s'interpreta que la dona és una diablessa.

Les imatges són les següents:


Com ja he apuntat, apart d'aquests, se'ns donen notícies d'altres entremesos interessants, com sempre en aquests documents desclassificats de l'OGIS.