1/15/2009

Negre (Diccionari de la Llengua Catalana)

negre -a

1 1 adj. [LC] Del color del sutge o del carbó, completament fosc. Negre com el carbó, com el sutge, com l’atzabeja. Tenir els cabells negres, els ulls negres. Un gat negre.
1 2 adj. [LC] Molt fosc. Un núvol negre. Hi havia un cel tot negre.
2 1 adj. [LC] Privat totalment de claror. Era negra nit.
2 2 [LC] ésser negre com una gola de llop Ésser fosc com una gola de llop.
2 3 [LC] veure-ho tot negre Veure-ho tot difícil i ple d’obstacles insuperables, poc probable. 3 1 adj. i m. i f. [LC] [AN] De raça etiòpica. La discriminació dels negres.
3 2 adj. [LC] [AN] Relatiu o pertanyent als negres. Música negra. Art negre.
3 3 m. [LC] Persona que fa treballs literaris per a un altre que és qui se’n presentarà com a autor davant el públic.
4 1 adj. [LC] Enfosquit per la brutor. Dur les ungles negres.
4 2 adj. [LC] per ext. Tenir el cor negre, l’ànima negra. Té la consciència molt negra.
4 3 adj. [LC] Infernal 1 . Màgia negra.
5 1 adj. [LC] Summament trist, malenconiós. D’humor negre. Idees negres.
5 2 adj. [LC] Infaust .
5 3 adj. [LC] [JE] [FLL] De temàtica centrada en la violència, la criminalitat, el sexe, la corrupció i la marginalitat. Cinema negre. Novel·la negra.
5 4 adj. [LC] En gran destret. Em vaig veure negre per a sortir-me’n. Passar-la negra.
5 5 adj. [LC] Clandestí . Mercat negre. Treball negre.
6 1 m. [LC] Color negre. D’un negre d’atzabeja. Anar vestit de negre.
6 2 [LC] [AR] en blanc i negre V. blanc.
7 1 m. [IQ] Matèria colorant negra. Negre animal. Negre de vori.
7 2 [QU] negre d’acetilè Pólvores carbonoses obtingudes per la descomposició tèrmica de l’acetilè.
7 3 [QU] negre d’anilina Colorant resultant de l’oxidació de diverses molècules d’anilina mitjançant el dicromat.
7 4 [QU] negre d’eriocrom Azocolorant amb grup hidroxil que és un bon complexant d’ions metàl·lics, emprat com a colorant que es pot metal·litzar per a llana i com a indicador en les determinacions complexomètriques, com la de la duresa total de l’aigua.
7 5 [QU] negre de fum Fum d’estampa.
7 6 [QU] negre de platí Platí, finament dividit, que s’obté per precipitació d’una dissolució d’una sal de platí amb un agent reductor.
8 1 m. [LC] [AGA] Malaltia de l’olivera deguda al fong Capnodium elaeophilum associat a la cotxinilla Saissetia oleae que fa que l’arbre quedi cobert d’un polsim negre.
8 2 [BOB] [AGA] negre dels arbres Negre 8 1 .
9 m. [AF] Conjunt de formes gràfiques que es contraposen al blanc del paper.

Definicions de Negre al Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC en la seva segona edició. Consultable a internet a: http://dlc.iec.cat/