4/21/2011

Una frase per avui i ...

"Et post malam segetem serendum est". (Sèneca, Epístoles, 81, 1). També s'ha de sembrar désprés d'una mala collita.No ens hem de desanimar pels fracassos.


Aurea Dicta. Paraules de l'Antiga Saviesa. Jordi Lombard. Els Clàssics de la Bernat Metge. Ed. Altaya - Barcelona - 2009 (Fundació Bernat Metge. Institut Cambó - 1960).